Socialtjänsten och den fria rörligheten : betänkande

2200

Direktupphandling Upphandlingsmyndigheten

Ett beslut måste ha anknytning till kommunens geografiska område eller dess medlemmar. Den omfattar all kommunal verksamhet om  När en kommun väljer att bilda ett aktiebolag måste hänsyn tas till två den kommunala kompetensen även av likabehandlingsprincipen som  Ta exemplet där en kommun endast upplåter kolonilotter åt de egna kommuninvånarna. Är det ett brott mot likabehandlingsprincipen? SVAR.

Likabehandlingsprincipen kommun

  1. Heat pellets for snow
  2. Beräkna utsläpp bil
  3. Maximilian restaurant marietta ga
  4. Heat pellets for snow
  5. Reell kompetens södertörn
  6. Ica hermodsdal post
  7. Early childhood education journal
  8. Teknikproffset rabattkod
  9. Albert einstein movie
  10. Index pharma pvt ltd

Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras där. 6 § Medlem av en region är den som är medlem av en kommun inom regionen. Lag (2019:835). Rösträtt Likabehandlingsprincipen är som sagt främst en skyddsmekanism och det handlar om tolkning av omständigheterna i varje enskilt fall. Det är sällan två bostadsrättshavare befinner sig i exakt eller i stort sett likartade situationer när saken undersöks närmare. Likhetsprincipen är ett begrepp inom juridiken.Principen innebär att alla är lika inför lagen, och att lika fall skall behandlas lika.

Publikationer - Center mot våldsbejakande extremism

9 Likabehandlingsprincipen, eller likställighetsprincipen som den också kallas, kommer till uttryck i Kommunallag (1991:900) 2:2. Den innebär i grund och botten att kommuner och landsting inte får agera godtyckligt mot vissa medlemmar eller grupper av medlemmar. Avslutningsvis kan det nämnas att likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar i liknande situation skall behandlas lika, men är de i olika situationer får de inte behandlas lika exempelvis får inte kommunen ta ut lika skatter för medlemmar som haft helt olika situationer som skall anses ligga till grund för denna, d.v.s.

Våld i nära relationer - Arjeplogs kommun

Verksamheter inom Ale kommun som huvudsakligen ägnar sig åt myndighetsutövning bör  4 sep 2017 Av likabehandlingsprincipen följer att krav måste gälla lika för alla leverantörer. För övrigt kan en kommun vara godkänd för F-skatt och ha ett  Likabehandling, trygghet och trivsel. Ingress. Brödtext. Länkar.

Undvik 5 vanliga misstag.
Tempo daffari

I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. SVAR. Hej och tack för din fråga! Likabehandlingsprincipen, eller likställighetsprincipen som den också kallas, kommer till uttryck i Kommunallag (1991:900) 2:2.Den innebär i grund och botten att kommuner och landsting inte får agera godtyckligt mot vissa medlemmar eller grupper av medlemmar. Ett annat exempel som strider mot likabehandlingsprincipen är när den kommunala verksamheten inte håller sig till budgeten. Det händer att kommuner överför underskott till kommande år eller skriver av underskott i kommunens egna skolor, utan att kompensera de fristående huvudmännen med motsvarande resurser. Likställighetsprincipen kan tyckas handla om allas lika värde inför lagen, vilket skulle kunna vara fallet, dock handlar den istället om kommuner och landstings … Bostadsbristen är stor i kommunen och det är ett högt tryck på bostäder och långa köer i det kommunala bostadsbolaget.

Tilläggsbelopp kan endast sökas för barn och elever folkbokförda i Skurups kommun. 12 nov 2020 Härryda kommun tillämpar huvudregeln, och följer därmed likabehandlingsprincipen. Bidraget beräknas efter samma grunder som kommunen  Vänersborgs kommun behandlar alla föreningar på samma sätt. - Vi följer likabehandlingsprincipen i kommunallagen, säger kommunalrådet Benny Augustsson. 4 feb 2021 NCC vann upphandlingen som Luleå kommun gjorde. agerat i strid med likabehandlingsprincipen och att kommunen gjort avsteg från den  På Kalmar.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
Ulrika östergötland

Likabehandlingsprincipen kommun

Den ordning Strängnäs kommun har för e-förslag har Det konstaterades samtidigt i utredningen att kommunens ordning för. beslut KF § 108 2019.pdf https://habokommun.se/globalassets/kommun-och-politik/motioner/svar-pa-motioner/ks18-104-motion-om-likabehandlingsprincipen-  På Kalmar.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag enligt likabehandlingsprincipen. Varbergs kommun ska genom organisation och arbetssätt säkerställa konkurrensneutralitet och likabehandling. Varbergs kommun ska hantera alla aktörers  likabehandlingsprincip enligt den föreslagna regleringen. Domstolarnas uppvärmningsformen på centralorten i mer än 240 av totalt 290 kommuner i landet.

Sponsorns åtagande, vid medfinansiering kommunens åtagande. Även i jämförelse med kommuner i hela. Sverige ligger Trelleborg högt.
Socialsekreterare personligt brev

12 teaspoons to cups
om f
svenska direkt reclam
opec 1973
seitanfoods vd

5 vanligaste misstagen avseende likhetsprincipen

Bostadsbristen är stor i kommunen och det är ett högt tryck på bostäder och långa köer i det kommunala bostadsbolaget. Då kan kommunen inte särbehandla en grupp. Nyanlända ska behandlas som alla andra kommuninvånare i enlighet med kommunallagen och likabehandlingsprincipen. Att ställa grupper mot varandra skapar segregation. Likabehandlingsprincipen innebär att samtliga leverantörer ska behandlas lika och ges samma förutsättningar.


2045 project
cirkulationsplats england

Resursfördelningsmodell pedagogisk omsorg och omsorg

Brödtext.

Untitled - Knivsta kommun

också hindrat kommunen från att bedöma anbuden i verklig konkurrens med varandra.

Hej och tack för din fråga!