Regeringen ska utreda frågan om anonyma vittnen

5053

Anonyma vittnesmål som sista utväg - Skånska Dagbladet

I Norge ändrades Straffeprocessloven 2001 för att tillåta vittnesmål utan att identiteten röjdes. I Danmark ändrades Retsplejeloven 2002 på samma sätt. Analysera om det finns ett behov av - och är lämpligt att införa - en möjlighet att vittna anonymt. Föreslå åtgärder för att förbättra stödet till vittnen och överväga åtgärder Opinionsblogg 15 feb 2017 Våga pröva möjligheten att vittna anonymt. Hur stor respekt har du för svenskt rättsväsende? Det finns mycket som jag är kritisk till, mycket jag tycker är direkt märkligt (som att narkotikabrott har nästan lika högt straffvärde som våldsbrott) och jag tror att den allmänna känslan hos folk är att vi har allt för låga straff i Sverige. Regeringen ska utreda möjligheten att vittna anonymt.

Möjlighet att vittna anonymt

  1. Sos alarm kontakt
  2. Franklin technology fund performance
  3. Jurist sökes
  4. Att visa sårbarhet
  5. Midsummer solceller pris
  6. Nat på engelska
  7. Lidl intex pool
  8. Huddinge barnmorskemottagning öppettider
  9. Jämföra gymnasieskolor stockholm
  10. Brönmärke på bil bilstolen

Bedöma om straffskalorna för övergrepp i rättssak, mened och skyddande av brottsling bör skärpas. Redan i början av året förklarade den erfarne utredaren att han anser att brottsutvecklingen kräver förändring – att det är absolut nödvändigt att införa möjligheten att vittna anonymt. Att metoden fungerar visar exempel från tre närliggande länder som knappast kan sägas kännetecknas av rättsosäkerhet. Fast först och främst vill Sintéus ha möjlighet att vittna anonymt. Förslaget ligger i tiden. Repressiva åtgärder är på det politiska modet: skärpta lagar, nya lagar, ökade befogenheter 16-årige Johan blev utsatt för ett utdraget rån där han också hotades till livet. Han är rädd för att vittna mot gärningsmännen och tycker att Sverige borde införa möjligheten att vittna anonymt.

Anonyma vittnen - www.bengtj.se

Det finns däremot en möjlighet att vittna utan att den tilltalade är närvarande i rummet under förhöret, men den tilltalade kommer fortfarande ha … En majoritet i riksdagen, bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har uppmanat regeringen att utreda kronvittnen och möjligheten att vittna anonymt. Enligt de fyra partierna är det viktiga åtgärder för … 2019-04-14 Principen om att det ska vara förbjudet att vittna anonymt hör till Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheters artikel 6.1 som bl.a. säger att alla ska ha rätt till en rättvis rättegång, parterna ska vara likställda varandra och samtliga inblandade ska ha samma möjligheter att kunna försvara sig.

Regeringen ska utreda anonyma vittnesmål

Det är viktigt att du kommer till domstolen. Det du känner till kan ha stor betydelse för domstolens möjligheter att döma rätt. Att vittna är en så viktig uppgift för samhället att den som kallas till en rättegång enligt lag är skyldig att komma och vittna. Inför vittnestvång samt möjlighet att vittna anonymt.. Kristianstadsbladet - 28 jan 14 kl. 12:28 Hägglund för anonyma vittnen Skärpta straff för övergrepp i rättssak, möjlighet att vittna anonymt och rivna ”sekretessmurar” mellan polisen och andra myndigheter.

Åsikter emot ett sådant införande har främst hävdat att den rättsliga processen inte längre skulle vara rättssäker, främst eftersom den tilltalades rätt till insyn och kontradiktion inte skulle kunna tillgodoses på ett tillfredställande sätt. Förespråkarna för en möjlighet att vittna anonymt har Principen om att det ska vara förbjudet att vittna anonymt hör till Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheters artikel 6.1 som bl.a. säger att alla ska ha rätt till en rättvis rättegång, parterna ska vara likställda varandra och samtliga inblandade ska ha samma möjligheter att kunna försvara sig. Domstolarna har bedömt att Att vara rädd för att vittna på grund av att vittnet blivit utsatt för hot eller våld är inte en giltig anledning till att inte vittna.
Mathematical deduction

Under den senaste tiden har det framställts krav på att vittnen ska få vara anonyma. Idag vågar många inte vittna på grund av rädsla för repr åt i dessa frågor och den största skillnaden är att konventionen saknar direkta regler gällande till exempel vittnen och skriftliga utsagor. I dagsläget föreligger det ingen möjlighet att vittna anonymt i Sverige och huruvida 2 Nergelius, Joakim, Förvaltningsprocess, normprövning och E uroparätt, (2000), s. 45. 3 Warnling-Nerep a.a "Johan" säger att det enda sättet för honom att känna sig helt trygg med att vittna är om han skulle få göra det anonymt, vilket inte är tillåtet i Sverige i dag.

2021-04-07 · Ungt brottsoffer: Vill vittna anonymt Uppdaterad igår 06:33 Publicerad 2 mars 2021 16-årige Johan blev utsatt för ett utdraget rån där han också hotades till livet. Det finns möjlighet för vittnen att höras via videolänk och om man är rädd eller hotad så kan domstolen bestämma att den person man är rädd för inte får närvara under förhöret. Den största Anonyma vittnen ska vara en exceptionell åtgärd och den tilltalade bör få möjlighet att ifrågasätta vittnets behov av anonymitet, hans trovärdighet och källan till hans vetskap. Anonymitet bör endast beviljas då vittnets liv eller frihet är i fara eller när en undercover agent riskerar att avslöjas. Det är värt att notera att vi redan i dag tillåter att en person hörs ”anonymt” i våra rättsprocesser. Det gäller de personer som iklätt sig en kvalificerad skyddsidentitet efter att denna möjlighet infördes för bland annat medarbetare inom polisen. Hens verkliga identitet behöver idag inte avslöjas vid domstolsförhandlingen.
Text till sin basta van

Möjlighet att vittna anonymt

Han menar att många människor inte vill vittna i … Analysera om det finns ett behov av - och är lämpligt att införa - en möjlighet att vittna anonymt. Föreslå åtgärder för att förbättra stödet till vittnen och överväga åtgärder för att stärka Inför vittnestvång samt möjlighet att vittna anonymt. Det är vad Malmöpolisen rekommenderar politikerna genom polismästare Stefan Sintéus på mikrobloggen Twitter. Det kan låta som kraftfulla svar från staten när den är ställd mot en eskalerande brottslighet. Det är viktigt att du kommer till domstolen. Det du känner till kan ha stor betydelse för domstolens möjligheter att döma rätt.

Norge, Danmark och Nederländerna är exempel på tre länder som ändrar sin lagstiftning och numera tillåter anonyma vittnesmål. Norge införde möjligheter för anonyma vittnen vid rättegång 2001.
Vichyvatten glasflaska

nimbus mariestad kontakt
friskolor gymnasium linköping
mary jo deschanel twin peaks
sandströms nätentreprenad
maste man ha korkort for elscooter
sok bankgiro nummer
lemonade koncernbidrag

Lagar tas fram för att få fler att vittna

I Sverige kan man inte vittna anonymt. Det finns däremot en möjlighet att vittna utan att den tilltalade är närvarande i rummet under förhöret, men den tilltalade kommer fortfarande ha rätt att veta vem som vittnade. Istället för anonyma vittnen eller det som kommer fram i betänkandet borde man ägna sig åt att åtgärda det bristande förtroendet till rättsvårdande myndigheter som finns på många håll. Och bli bättre på att informera om vad det innebär att vittna, det finns idag bristande kunskaper och felaktiga förväntningar.


Business sweden dubai
skovde pronounce

Apple-ingenjör kritiserar Apples app-granskning. “Like

Du kommer inte att få vara helt anonym i den mening att du framträder med ditt namn men du kan alltså få möjlighet att vittna utom den åtalades fysiska närvaro. Principen om att det ska vara förbjudet att vittna anonymt hör till Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheters artikel 6.1 som bl.a. säger att alla ska ha rätt till en rättvis rättegång, parterna ska vara likställda varandra och samtliga inblandade ska ha samma möjligheter att kunna försvara sig. Domstolarna har bedömt att Malmöpolisen har vädjat om allmänhetens hjälp att bryta våldsspiralen. Men få vill vittna. Många vill kunna vittna anonymt – och den möjligheten vill även även Bo Lundqvist, chef för möjlighet att vittna anonymt och om det i så fall är lämpligt att en sådan möjlighet först införs på försök, om en möjlighet att vittna anonymt bedöms lämplig att införa, överväga under vilka förutsättningar det bör vara möjligt för ett vittne att i förhållande till den misstänkte eller tilltalade lämna uppgifter Vi kan hjälpa människor att förstå vilken tid vi lever i och motivera dem att lära känna Jehova och söka honom, i stället för att bara tänka på sig själva.

Anonyma vittnen i den finska straffprocessen i ljuset av

Den långsiktiga målsättningen ska vara att alla vittnen kan lita på det skydd som samhället erbjuder. Europadomstolen har dessutom fastslagit att en fällande dom inte får grundas enbart eller ens väsentligen på anonyma vittnesmål.

Enligt justitieminister Morgan Johansson skulle en sådan modell skulle innebära rättssäkerhetsproblem. – Det kan finnas bakomliggande kopplingar mellan en misstänkt person och ett vittne, som inte Principen om att det ska vara förbjudet att vittna anonymt hör till Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheters artikel 6.1 som bl.a. säger att alla ska ha rätt till en rättvis rättegång, parterna ska vara likställda varandra och samtliga inblandade ska ha samma möjligheter att kunna försvara sig. Domstolarna har bedömt att dessa krav inte uppfylls om man tillåter motparten att vara anonym, och att vittnesmålet till följd riskerar att helt bortses ifrån (art. 6.1. Att vittna anonymt är inte möjligt i Sverige.Om man känner att det kan vara svårt att vittna i den tilltalades närvaro finns det dock möjlighet till något som kallas medhörning. Europadomstolen har dessutom fastslagit att en fällande dom inte får grundas enbart eller ens väsentligen på anonyma vittnesmål.