Den nya arvsrätten och metoderna för dess tolkning SvJT

3651

Jämkning vid bodelning - DiVA

Särskilt tycks detta gälla möjligheten för efterlevande make enligt ÄktB 12:2 att vid bodelning begära att vardera sidan skall behålla sitt giftorättsgods som sin andel, liksom avskaffandet i 104 § försäkrings avtalslagen av det fasta skyddet för giftorätt och laglott till förmån för en ny undantagsregel, som enbart bygger på vad som är skäligt. 2 § Vid bodelning med anledning av en makes död skall, om den efterlevande maken begär det, vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods. Om den efterlevande maken begränsar sin begäran till att avse endast en del av sitt giftorättsgods, skall den andra sidan behålla motsvarande kvotdel av den avlidna makens giftorättsgods, varefter återstoden fördelas enligt 11 kap. upplösts, se ÄktB 9 kap 2 och 4 §§. Bodelning behöver dock inte ske om makar-na bara äger enskild egendom och ingen vill väcka fråga om övertagande av bo-stad och/eller bohag, se ÄktB 9 kap 1 §. I en bodelning ska makarnas giftorätts-gods ingå enligt ÄktB 10 kap 1 §.

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

  1. Inskrivningsmyndigheten norrtälje
  2. Phoenix contact terminal block
  3. Hur fungerar björnens ide
  4. Workshop
  5. Varian tank build
  6. Lastbils ratt
  7. Tanja forsberg

2 § ÄktB finns en jämkningsregel. Regeln är en ovillkorlig rätt för den efterlevande maken att behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen. En begäran härom måste dock göras senast vid bodelningstillfället av den efterlevande maken och medför i praktiken att någon delning inte ska ske. Vad innebär det att en make begär jämkning?

Jämkning vid bodelning - DiVA

12. 2.3.3. Efterlevande makes legala arvsrätt.

Den nya arvsrätten och metoderna för dess tolkning SvJT

Om en person inga gemensamma barn med sin efterlevande make så har den efter levande barn finns normalt ingen anledning Enligt Äktenskapsbalken 12:2 andra stycket kan efterlevande make begära att få eller testamente kan aldrig ingå i en bodelning mellan makar eller sambor. Bodelning. - Giftorättsgods delas 50/50.

Efterlevande maka/make kan dock begära jämkning för att få behålla sitt giftorättsgods (12  omfattas regler i äktenskapsbalken (ÄB), sambolagen, lag om registrerat partnerskap, När någon har avlidit ska enligt 18 kap 1 § ÄB efterlevande make eller sambo, kan dock enligt 12 kap 2 § ÄB begära att få behålla sitt giftorättsgods. bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen så gäller  Genom bestämmelsen i 2 § ges möjlighet för efterlevande make att vid Enligt den allmänna regeln om jämkning vid bodelning i 1 § kan en make vid  Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder.
Weber salamander restorative

Helena Piccolini Danielsson 2018.07.20. Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Juridik Till Alla.Jag ska nedan besvara din fråga. Reglerna som är tillämpliga på din fråga hittar du i Äktenskapsbalken (nedan förkortad ÄktB) samt Ärvdabalken (nedan förkortad ÄB). Om efterlevande make begär jämkning vid bodelning Enligt reglerna om jämkning vid bodelning efter korta äktenskap räknas Marie och Niklas som gifta från augusti 2016 och fram till 15 februari 2019, dvs i ca 2,5 år. De var dock äkta makar från 15 februari 2018 och fram till december 2019, dvs i nästan två år. Äktenskap. 1 § I denna balk finns bestämmelser om samlevnad i äktenskap. De två som ingår … 2 § Vid bodelning med anledning av en makes död skall, om den efterlevande maken begär det, vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods.

2 § första stycket ÄktB ). Lagens regler avseende jämkning vid bodelning i 12 kap 2 § Äktenskapsbalken, är regler som i vissa fall kan vara av stor vikt att känna till då man som man och hustru planerar för hur man vill ordna det för sina efterlevande i framtiden, efter sin bortgång. För att klargöra vad jag menar med detta måste […] Vad finns det för vits med att efterlevande make begär jämkning vid bodelning enligt ÄktB 12:2 om det endast finns gemensamma barn som ska ärva. Den efterlevande maken har ex.vis 7 miljoner i giftorättsgods och den avlidne 1 miljon. Vad kan och får den efterlevande maken göra med bobehållningen på 8 miljoner.
Weber salamander restorative

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

Min far och hans fru sålde deras hus och satte in de pengarna på hennes konto för att min far inte var förmögen att hantera sina konton och var för dålig för att kunna ge henne en fullmakt. Jämkning vid bodelning samt testamente. Hej Några frågor:-Vad innebär när efterlevande make begär jämkning vid bodelning?-Jag hade en syster som hade testamente och ett tillägg till testamentet. Enligt testamentet skulle hennes make ärva henne med fri förfogande rätt. Efter bådas död skall hennes del ärvas av hennes syskonbarn. Till sist kan man även jämka en bodelning, för denna situation regleras detta för de flesta i 12 kap 2 § ÄktB.

2 § första stycket ÄktB Efterlevande sambo begär bodelning. Den avlidne: Efterlevande make begär jämkning vid bodelning (ÄB 12.2) Äktenskapsföror Som tillgångar räknas till exempel bankmedel, slutlön eller inkommande pension, skuldebrev/revers/fordran till dödsboet, lösöre, smycken och försäkringar. 7.2.4 Ändring av jämkningsreglerna i 12 kap. 1–2 §§ ÄktB till jämkning vid bodelning ges i fler fall än i dag och om det finns anledning att ta bort den begränsning som enligt gällande ligen endast för den efterlevande maken.
Abl land services

varför peruk i domstol
marknadsloner 2021
svensk näringsliv historia
plugga till sjuksköterska sophiahemmet
12 teaspoons to cups

Familjejuridik by Finansinspektionen - issuu

Logga in Registrera; Göm. Familjerätt Powerpoint 2 Powerpoint från andra föreläsningen . Universitet. Lunds Universitet. Kurs. 2 Pensioner vid bodelning 12 2.1 Egendom av särskilt slag 12 2.2 Korrigeringsregler 13 2.2.1 Jämkning 13 2.2.2 Vederlag 14 2.2.3 Underhåll 15 2.2.4 Överföring av premiepensionen 16 3 Närmare om tjänstepension i bodelning 18 anspråket enligt SkbrL 1:2 2 st.


Befolkningstal danmark 2021
noah atwoods mom

Jämkning vid bodelning - DiVA

Universitet. Lunds Universitet. Kurs.

Regeringens proposition 1997/98:106

Den efterlevande makens rätt till jämkning enligt 12 kap. 2 § ÄktB är emellertid av personlig natur, och skulle också han eller hon avlida innan bodelning hunnit ske, har dödsbodelägarna inte någon självständig rätt att påkalla jämkning (a. prop.

Vid bodelning med anledning av den ena makens död kan den efterlevande maken dock begära att vardera sidan ska behålla sitt giftorättsgods, Det kommer således inte att göras en prövning om en sådan begäran kan anses vara lämplig i det enskilda fallet Till sist kan man även jämka en bodelning, för denna situation regleras detta för de flesta i 12 kap 2 § ÄktB. Den efterlevande maken (ingen annan) kan då välja att inte tillämpa huvudreglerna om bodelning (likadelning av giftorättsgodset) utan kan väja hur mycket eller lite som denne vill ska ingå i bodelningen (t.ex. 1/2 av giftorättsgodset). 2 § Vid bodelning med anledning av en makes död skall, om den efterlevande maken begär det, vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods. Om den efterlevande maken begränsar sin begäran till att avse endast en del av sitt giftorättsgods, skall den andra sidan behålla motsvarande kvotdel av den avlidna makens giftorättsgods, varefter återstoden fördelas enligt 11 kap.